kurumsal kimlik

 

Kurumsal kimlik firmanızın ya da kuruluşunuzun tüm özelliklerini, yapısını ve niteliklerini taşıyan değerler bütünüdür. Markanızın kurumsal kimliği onu en iyi anlatan logo tasarımı ile başlar. Logo bazen sadece tipografik öğelerden oluşur, bazen de amblem ile birlikte kullanıldığında şekillenir. Markanızın logo çalışması dahil tüm kurumsal evraklarını Pixeg Digital ekibine bırakın. Sizi ve markanızı en iyi anlatan yeni yüzünüzü birlikte tasarlayalım.

Bugüne kadar yapmış kurumsal çalışmalara göz atın.